Jak používat nástroj výběr nůžkami v gimpu

Výukové programy gimp

GIMP má několik nástrojů pro výběr, které můžete použít k izolaci určité oblasti před použitím určitých efektů. Jedním z nástrojů pro výběr, které GIMP nabízí, je nástroj Nůžkový výběr. Způsob fungování tohoto nástroje je zhruba podobný nástroji Fuzzy Select Tool, který vybírá oblast na základě barevné podobnosti.

Nůžkový výběr je nejvhodnější použít na obrázku, který má vysoký kontrast mezi pozadím a objektem (obrázkem, který chcete vybrat). Na takovém obrázku se tento nástroj dokáže přizpůsobit tak, aby sledoval tvar objektu. Podívejte se na ukázku níže, aby vám to bylo jasnější.

Nůžkový nástroj Výběr je skvělý k rozebrání obrázku, který má celistvé pozadí, a jeho prolnutí s jiným obrázkem pro manipulaci s obrázkem. Na rozdíl od nástroje Rozmazaný výběr, který vybere oblast na jedno kliknutí, je třeba výběr provést ručně kliknutím na místa podle objektu, který chcete vybrat, podobně jako u nástroje Cesty. Čím více uzlů přidáte (více kliknutí), tím větší je přesnost nástroje.

Samotný nástroj Nůžkový výběr má tři možnosti:

  • Zjemnění: Jemné vyhlazení okrajů výběru.
  • Zjemnění okrajů: Rozostření okraje pro ještě jemnější okraje.
  • Interaktivní ohraničení: Zobrazí cestu (čáru) při pohybu řídicího uzlu.

Jak používat nástroj Nůžkový výběr v GIMPu

  • Spustíte GIMP a otevřete obrázek, který má pevné pozadí.
  • Aktivujte nástroj Nůžkový výběr kliknutím na jeho ikonu na panelu nástrojů. Nebo můžete také použít zkratku stisknutím klávesy I na klávesnici.

  • Klikněte na okraj předmětu jako na výchozí bod. Přidejte kontrolní body podél obrysu. Čára mezi body je „cestou“ výběru.

  • Když je výběr dokončen, stiskněte klávesu enter na klávesnici, abyste výběr použili.

[maxbutton id=“7′′ ]

YouTube video: Jak používat nástroj Výběr nůžkami v GIMPu


.

Rate article