Jak spustit aktualizaci systému windows z příkazového řádku

Windows

V systému Microsoft Windows 10 najdete službu Windows Update v nabídce Nastavení -> Aktualizace a zabezpečení -> Windows Update. Za normálních okolností je služba Windows Update stále spuštěna na pozadí a automaticky instaluje nové aktualizace.

Služba Windows Update kontroluje nové aktualizace náhodně každých 22 hodin. Důvodem náhodné kontroly je to, že kdyby všechny systémy na světě začaly kontrolovat aktualizace přesně ve stejnou dobu, extrémně by to zatížilo servery společnosti Microsoft. Proto společnost Microsoft přišla s nápadem kontrolovat aktualizace náhodně každý den.

Systém Windows Update můžete spustit také ručně a kdykoli zkontrolovat nové aktualizace. Zde jsou tři způsoby kontroly nových aktualizací systému Windows.

Vynucení kontroly aktualizací systému Windows Update pomocí dialogového okna Spustit

Zjistil jsem, že nejjednodušší způsob, jak vynutit kontrolu aktualizací systému Windows, je použít příkaz v dialogovém okně Spustit. Existují i další příkazy z prostředí CMD a PowerShell, ale začněme tím nejjednodušším způsobem.

Otevřete dialogové okno Spustit (klávesa Windows + R) nebo otevřete Vyhledávání systému Windows a spusťte následující příkaz:

control update

Tím spustíte grafické uživatelské rozhraní Windows Update, které začne kontrolovat nové aktualizace. Tento způsob funguje ve všech verzích systému Windows včetně Windows 10 a Windows 11.

Existuje ještě jeden příkaz, který spustí stejný efekt, ale funguje pouze v systémech Windows 10 a Windows 11:

ms-settings:windowsupdate

Spustit Windows Update z prostředí PowerShell (příkazový řádek)

Pro Windows Update neexistuje žádný oficiální modul prostředí Windows PowerShell. PSWindowsUpdate je modul třetí strany, který lze použít ke konfiguraci aktualizací systému Windows v systému Windows. Tento modul není ve výchozím nastavení systému Windows nainstalován, ale můžete si jej stáhnout z galerie PowerShell, nainstalovat a spustit modul pro kontrolu nových aktualizací.

Spouštění služby Windows Update prostřednictvím prostředí PowerShell probíhá ve třech krocích. Postupně spusťte následující příkazy:

Install-Module PSWindowsUpdate 

Install Module PSWindowsUpdate

Tímto příkazem se do prostředí PowerShell nainstaluje modul Windows Update.

Get-WindowsUpdate

Get-WindowsUpdate

Tímto příkazem se zkontrolují aktualizace.

Install-WindowsUpdate

Install WindowsUpdate

Tímto příkazem se nainstalují dostupné aktualizace (které byly uvedeny v kroku 2)

Výše uvedený příkaz nainstaluje pouze aktualizace systému Windows. Pokud chcete aktualizovat i další produkty společnosti Microsoft, musíte povolit také službu Microsoft Update Service. Tu lze poměrně snadno povolit pomocí prostředí PowerShell:

Add-WUServiceManager -MicrosoftUpdate

Pokud chcete po instalaci všech aktualizací automaticky restartovat počítač, můžete spustit následující příkaz:

Install-WindowsUpdate -MicrosoftUpdate -AcceptAll -AutoReboot

Rozesílání aktualizací na vzdálené počítače

Modul PowerShell lze použít také k nasazení aktualizací systému Windows na vzdálené počítače. Do tohoto procesu jsou zapojeny dva příkazy:

1- Vytvořte seznam počítačů a předejte jej jako proměnný řetězec:

$computer = "comp1, comp2, comp3"

2- Nyní spusťte následující příkaz a spusťte kontrolu aktualizací systému Windows na vzdálených počítačích:

Invoke-WUJob -ComputerName $computer -Script {ipmo PSWindowsUpdate; Install-WindowsUpdate -MicrosoftUpdate -AcceptAll -AutoReboot} -RunNow -Confirm:$false | Out-File "\server\share\logs\$computer-$(Get-Date -f yyyy-MM-dd)-MSUpdates.log" -Force

Instalace pouze konkrétních aktualizací

Pokud již znáte článek kb no. konkrétní aktualizace, kterou chcete nainstalovat, můžete spustit následující příkaz:

Get-WindowsUpdate - KBArticleID "KB5002324", "KB5002325" - Install

Nahraďte číslo kB tím, které chcete nainstalovat.

Zabránit instalaci konkrétních aktualizací

Instalaci konkrétních aktualizací do počítače můžete zabránit pomocí následujícího příkazu prostředí PowerShell:

Install-WindowsUpdate -NotKBArticle "KB5002324, KB5002325" -AcceptAll

Spustit službu Windows Update z příkazového řádku (Command Prompt)

Správu Windows Update lze spustit také prostřednictvím staršího příkazu CMD a získat nejnovější aktualizace. Jediným omezením spuštění služby Windows Update prostřednictvím příkazového řádku je, že se nezobrazí žádný průběh. Zobrazí se pouze výsledky po dokončení procesu. Podívejme se, jak jej spustit:

RestartDevice – Restartování systému Windows po instalaci aktualizací

ScanInstallWait – Kontrola aktualizací, stažení dostupných aktualizací a jejich instalace

 • Stisknutím kláves Windows + R otevřete dialogové okno Spustit .
 • Zadejte cmd a poté stisknutím Ctrl + Shift + Enter otevřete příkazový řádek v režimu správy.
 • Spusťte následující příkaz pro kontrolu nových aktualizací:
  wuauclt /detectnow
 • Spusťte následující příkaz pro instalaci nových aktualizací
  wuauclt /updatenow

Protože příkazový řádek nezobrazuje žádný průběh, lepší by bylo kontrolovat a instalovat aktualizace současně. Zde je příkaz pro tento účel:

wuauclt /detectnow /updatenow

Výše uvedený příkaz bude fungovat ve všech verzích systému Windows, včetně Windows 7 a Windows Server 2008 R2. Pokud však používáte systém Windows 10 nebo Windows Server 2016, můžete použít příkaz UsoClient , který má více možností než wuauclt. Příkaz UsoClient můžete spustit s následujícími přepínači:

StartScan – Zahájení kontroly aktualizací

StartDownload – Zahájení stahování aktualizací

StartInstall – Zahájení instalace stažených aktualizací

Kontrola aktualizací systému Windows pomocí nastavení systému Windows

Chcete-li zkontrolovat nové aktualizace a nakonfigurovat nastavení služby Windows Update, postupujte podle následujících kroků:

 1. Otevřete Nastavení systému Windows (klávesa Windows + i).
 2. Zvolte Aktualizace &; zabezpečení .
 3. V levé nabídce vyberte Aktualizace systému Windows .
 4. Stiskněte tlačítko Zkontrolovat aktualizace na pravém panelu.

Kontrola aktualizací

Jak donutit službu Windows Update, aby stáhla již stažené aktualizace

Pokud chcete donutit službu Windows Update, aby znovu stáhla všechny aktualizace, můžete to provést pomocí níže uvedených kroků. Někdy se stane, že se aktualizace poškodí nebo z jiných důvodů prostě nechcete stažené aktualizace nainstalovat. V takové situaci můžete snadno odstranit již stažené aktualizace, což pro službu Windows Update znamená, že se znovu spustí a zkontroluje a stáhne aktualizace znovu.

Jedinou výhradou v této situaci je, že aktualizace nesmí být v počítači nainstalována. Pokud je aktualizace již nainstalována, systém Windows ji rozpozná jako nainstalovanou a nebude ji znovu stahovat. V takovém případě budete muset aktualizaci nejprve odinstalovat a poté vynutit opětovné spuštění služby Windows Update.

Krok 1 : Otevřete Průzkumník souborů a přejděte na Tento počítač .

Krok 2 : Otevřete C:\Windows\SoftwareDistribution\Download
Tato složka obsahuje všechny aktualizační soubory, které operační systém Windows právě stahuje nebo nedávno stáhl a nainstaloval.

Krok 3 :

Krok 4 : Odstraňte všechny soubory z výše uvedené složky: Znovu spusťte službu Windows Update pomocí výše uvedených metod. Tím donutíte službu Windows Update, aby zkontrolovala stejné aktualizace a znovu je stáhla. Proces stahování a instalace nových aktualizací je zcela automatizovaný. Během procesu stahování a instalace nemusíte nic dělat.

Správa aktualizací systému Windows pomocí nástroje příkazového řádku Wuinstall

Pomocí nástroje WuInstall mohou správci IT automatizovat aktualizace systému Windows. Pomocí nástroje Wuinstall mohou vynucovat dotazy na aktualizace systému Windows, stahování a instalace v době, kdy to považují za vhodné, což jim umožní celý proces aktualizací lépe kontrolovat a učinit jej uživatelsky přívětivějším.

WuInstall je silný a flexibilní nástroj pro správu systému, který lze použít v prostředí založeném na službě WSUS nebo samostatně. Chcete-li stáhnout nejnovější aktualizace pomocí aplikace Wuinstall, musíte si nejprve stáhnout a nainstalovat aplikaci Wuinstall. Postupujte podle následujících kroků:

Přejděte na http://www.wuinstall.com/ a nainstalujte do počítače nejnovější bezplatnou verzi programu Wuinstall. Otevřete příkazový řádek v režimu správy

Pro vyhledání nejnovějších aktualizací spusťte následující příkaz:

wuinstall /search

Tento příkaz nejen vyhledá nové aktualizace, ale také je vypíše do příkazového okna.

Pro stažení aktualizací spusťte následující příkaz:

wuinstall /download

Tento příkaz stáhne všechny dostupné aktualizace ze serverů společnosti Microsoft.

Chcete-li aktualizace nainstalovat, spusťte následující příkaz:

wuinstall /install

Existuje ještě několik přepínačů, které můžete použít s příkazem install

/quiet – nainstaluje aktualizace, aniž by cokoli zobrazil.

/disableprompt – zakáže jakýkoli vstup ze systému Windows

/autoaccepteula – automaticky přijme jakýkoli souhlas během instalace aktualizací

/rebootcycle – nainstaluje aktualizace při příštím restartu počítače.

Jak opravit poškozené soubory Windows Update

Někdy se soubory Windows Update poškodí a uživatel není schopen je znovu stáhnout nebo nainstalovat poškozené soubory aktualizací. V takovém případě musíme spustit příkaz dism k opravě poškozeného systému Windows Update. Zde je uveden následující postup:

Otevřete příkazový řádek (Spustit -> cmd) a spusťte následující příkaz:

dism.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

Po úspěšném spuštění tohoto příkazu zkuste znovu vynutit stažení aktualizací a služba Windows Update by měla opět začít fungovat.

Další věci, které můžete se službou Windows Update dělat:

Zakázat nebo obejít čekající aktualizace v systému Windows 10 (a Windows 11)

Jak zabránit instalaci určité aktualizace a zároveň povolit všechny ostatní

Jak zobrazit a uložit seznam nainstalovaných aktualizací v systému Windows 10 (a Windows 11)

Zobrazit velikosti aktualizací v systému Windows 10 (a Windows 11)

Stáhnout libovolnou kumulativní aktualizaci systému Windows 10

Jak stáhnout všechny aktualizace systému Windows 10? zakázat automatický restart po instalaci aktualizací

Jak přidat balíčky aktualizací do obrazu ISO systému Windows 10

Jak zakázat automatické aktualizace

Jak omezit využití šířky pásma služby Windows Update

Jak instalovat aktualizace offline pomocí souborů CAB a MSU

Doufejme, že se vám to bude hodit v situacích, kdy chcete automatizovat některé funkce systému Windows. K jakým dalším účelům chcete použít možnosti příkazového řádku pro spuštění služby Windows Update?

YouTube video: Jak spustit aktualizaci systému Windows z příkazového řádku


.

Rate article