Pět nejlepších tipů pro implementaci umělé inteligence ve vaší firmě

Obchodní

S globálním vývojem všechny podniky, kterým se daří udržet, hledají strategické technologie, aby vyhrály konkurenční boj na trhu. Jedním z největších trendů v oblasti servisní robotiky jsou autonomní nebo poloautonomní roboty, které se učí plnit rehabilitační úkoly bez zásahu člověka. Předpokládá se, že tito roboti budou schopni vykonávat řadu úkolů v průběhu celého dne. Movi roboti pro autistické děti se již používají, takže nyní se rodiče nemusí obávat, že by jejich dítě vyčnívalo kvůli svému postižení, může se těšit ze stejných věcí jako ostatní děti.

Přesto je před investicí do high-tech systému umělé inteligence velmi důležité zjistit, jaké dostupné vstupy může vaše firma vložit, aby dosáhla požadovaných potřeb.

Stanovení parametrů, kde se systém AI osvědčí jako plodná investice, zahrnuje nadčasovou automatizaci úkolů, řízení finančního rozpočtu AI s celkovým obratem firmy, menší procento chybovosti lidského faktoru a zvýšení hodnoty vašich existenčních produktů nebo služeb.

Přínosy implementace AI

Chytré mechanismy pro publikum

Firmy investují do mnoha technologií pro uchopení publika, kde je AI aa na několik marketérů prohlášena za jeden z nejlepších nástrojů pro zacílení na konkrétní publikum. Na základě demografických zálib a záporů cílového publika může systém AI pozvednout vaše sociální; mediální kampaně, e-mailový marketing a reklamy Google.

Koneckonců posiluje vaši marketingovou strategii s vytvořením vlivné image značky na vaše zákazníky. Kromě toho vám systémy AI také zabrání investovat do reklamy tím, že omezí parazitní publikum, které má o vaši obchodní niku nejmenší zájem.

Správa velkých dat

Hlavním požadavkem každého silného nastavení B2C je konsolidace a systematické uspořádání různorodých dat získaných z mnoha zdrojů. Zde vám implementace softwaru s umělou inteligencí v rámci procesu systematizace BIG DATA pomůže vyhodnotit problémy nebo potřeby, které mohou pozvednout výkonnost vašeho podnikání na různých sociálních platformách tím, že vás na ně upozorní.

Velká data je třeba zabalit do jednoho listu stejně jako google analytics, který zahrnuje všechny potřebné informace ve formě vizualizací, které jsou zabaleny do jednoho panelu.

Zvýšení příjmů z prodeje

Investováním do začlenění systémů umělé inteligence do podniků přibližně 76 % organizací zaznamenalo vyšší míru úspěšnosti strategie, zatímco 64 % podniků věří, že přijetí softwaru umělé inteligence ve větším měřítku bude jejich další misí pro udržitelný růst podnikání.

Podle tříleté zprávy různých podniků byly organizace, které disponovaly větší vyspělostí AI, zaznamenány jako vedoucí organizace s výjimečnou mírou příjmů, produktivitou procesů a pozvednutými prodejními operacemi.

Podle společnosti Mckinsey přibližně 63 % podniků zaznamenalo zvýšení příjmů z prodeje, zatímco 44 % z nich, které fungují na principech umělé inteligence, vykázalo pokles nákladů.

Snížení počtu lidských chyb

Vložení chatbotů je jedním z největších darů, které může podnik získat investicí do systémů umělé inteligence. Chatboti jsou údajně efektivnější, pokud jde o včasné řešení vztahů se zákazníky.

Organizace držící závislost na umělé inteligenci tak s větší pravděpodobností přijdou se sníženou mírou lidských chyb ve srovnání s těmi, které se potýkají s různými obchodními potřebami, ručně.

Zvýšení produktivity & provozní efektivity

Podle podnikového průzkumu bude do konce roku 2020 přibližně 30 % všech podniků integrovat AI do svých primárních prodejních postupů.

Investice do softwaru AI pomůže podnikům dosáhnout trvalé produktivity a technické efektivity. Zaprvé, automatizace procesů ušetří drahocenné pracovní hodiny, což povede ke správnému řízení času. Za druhé, procesy strojového učení rozdělí různé pracovní procesy se snadným zvládáním nejistých logistických prací.

Konec zvýší produktivitu společnosti díky začlenění předem naprogramovaných robotů s umělou inteligencí, kteří budou vykonávat nudné a všední práce, včas, efektivně a přesně.

YouTube video: Pět nejlepších tipů pro implementaci umělé inteligence ve vaší firmě


Rate article