10 tekniske tips til at øge effektiviteten i din virksomhed

Virksomhed

Forretningseffektivitet er et nøgleord, som enhver iværksætter ønsker at integrere i sine forretningsplatforme for at forbedre kundeoplevelsen og indtægterne.

Forretningsprocesser kan være langsommere som følge af et ikke-interaktivt team. Sådanne langsommelige processer kan dog forbedres ved at integrere en low-code platform i 2020. Creatio giver flere detaljer om nogle af disse muligheder for omlægning af forretningen for at forbedre forretningseffektiviteten. Nogle af disse tekniske tips diskuteres nedenfor.

1. Udøv kontrol

Mere forsigtighed giver mulighed for at overvåge fremskridt, identificere og løse udfordringer i et forsøg på at gøre forretningen mere effektiv. Ved altid at have medarbejderne med i billedet bør virksomhederne dog gå forsigtigt frem og aldrig overbetone effektiviteten på bekostning af væksten. På den måde bør de være i stand til at skelne parametre, der fungerer, fra dem, der ikke gør det.

2. Integrer et task management software i virksomheden

Task management software giver et virksomhedsteam mulighed for at arbejde mere effektivt hen imod en opgave og samtidig være i stand til også at overvåge fremskridt. På denne måde spildes der ikke tid på e-mails, mens teamet arbejder sammen for at nå et lignende mål.

3. Åben kommunikation

Åben kommunikation giver ikke kun medarbejderne mulighed for at lufte deres synspunkter om, hvordan virksomheden drives, men giver også mulighed for at diskutere fremskridt og foreslå forbedringer, der skaber flere platforme for effektivitetsstyring.

Medarbejderne bør derfor have lov til åbent at give deres mening til kende og give feedback, især med henblik på at forbedre effektiviteten i virksomheden.

4. Hold dig til processen

Hold dig til de etablerede standarder og processer, så resultatet bliver mere autentisk og arbejdet mere effektivt. Hvis man derimod forsøger at fremskynde processerne enten ved at arbejde hurtigere eller ved at bruge genveje, bliver processen mindre effektiv og ødelægger derfor hele virksomheden. Det er spild af tid, og der skal bruges flere penge på at rette op på rod eller udbedre tab.

5. Frygt for distraherende møder

Uplanlagte møder distraherer teams og spilder værdifuld forretningstid. Undgå disse møder, men hold dig i stedet til planlagte møder, som er korte og punktvise. Planlagte møder er mere konstruktive og målrettede i modsætning til intermitterende uplanlagte møder.

6. Involver et opgavestyringsprogram i virksomheden

Involvering af et opgavestyringsprogram i virksomheden er en af de vigtigste ting at forbedre på arbejdspladsen i 2020. Low-code-apps kan nemt integreres i forretningsplatformen for at forbedre forretningseffektiviteten. Low-code-platforme og no-code-platforme, når de sættes sammen, gør virksomheder mere effektive og produktive, da de gør det nemmere at drive forretning og forbedrer kundeoplevelsen.

7. Fokuser på enkelte opgaver

Nogle mennesker mener, at multitasking gør dig mere produktiv ved at kunne udføre flere opgaver inden for et bestemt tidsrum. Men at fokusere på en enkelt opgave, indtil den er færdiggjort, gør dig mere effektiv.

8. Reducer afbrydelser

Møder er en kendt måde at afbryde processer og arbejde på i virksomheder. Ved at planlægge mange møder på en dag og blokere andre dage til opgaveløsning gør en virksomhed mere effektiv end at holde møder hver dag. Andre kilder til afbrydelser kan være konstante e-mail-advarsler, notifikationer og pop-ups af chatbeskeder. Ifølge andre kilder tager det ca. et minut for et afbrudt teammedlem at genoptage sit arbejde effektivt igen.

9. Opmuntre til chats ansigt-til-ansigt

Onlineplatforme kan virke praktiske til at sende forespørgsler mellem teammedlemmer eller få feedback på opgaver. Men ansigt-til-ansigt-kommunikation forkorter tiden mellem forespørgsler og feedback. Dette gør det til en mere effektiv og rettidig måde at kommunikere mellem medarbejdere i en organisation. Virksomhederne bør derfor tilskynde til personlige samtaler mellem medarbejderne. Dette er med til at skabe en stabil informationsstrøm og øger virksomhedens effektivitet.

10. Brug af low-code platform i automatisering

Med de moderne fremskridt inden for teknologi hjælper automatisering virksomheden med at spare tid, da medarbejderne nu kan fokusere på opgaver, der ikke kan udføres uden menneskelig berøring. En low-code platform er en måde, hvorpå automatisering hjælper virksomheder til at forbedre effektiviteten i det moderne forretningsmiljø.

YouTube video: 10 tekniske tips til at øge effektiviteten i din virksomhed


Rate article