3 sposoby na otwieranie plików xlsx bez microsoft excel

Biuro

XLSX jest domyślnym formatem pliku arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel. Został on ogłoszony w 2007 roku przy okazji wydania pakietu Microsoft Office 2007. W przeciwieństwie do XLS, który składa się tylko z jednego pliku, XLSX zawiera kilka plików i folderów w skompresowanym pakiecie ZIP. Aby to udowodnić, możesz zmienić nazwę pliku XLSX i zmienić jego rozszerzenie na .zip, a następnie rozpakować spakowany plik za pomocą narzędzia rozpakowującego.

Mimo że XLSX jest technicznie domyślnym formatem pliku programu Microsoft Excel, możesz również otworzyć lub edytować plik XLSX za pomocą innego oprogramowania arkuszy kalkulacyjnych, takiego jak LibreOffice Calc i WPS Office. Niektóre programy arkuszy kalkulacyjnych – w tym LibreOffice Cald i WPS Office – mają kompatybilność z Microsoft Excel. Możesz nawet otworzyć plik XLS online za pomocą Google Sheets lub Zoho Sheet.

Poniżej znajdują się trzy sposoby otwierania plików XLSX bez programu Microsoft Excel.

1. Otwórz pliki XLSX za pomocą LibreOffice Calc

LibreOffice jest określany jako najlepsza darmowa alternatywa dla Microsoft Office. Jest to pakiet biurowy, który składa się z kilku aplikacji, w tym LibreOffice Calc, który ma na celu zastąpienie Microsoft Excel. LibreOffice Calc ma kompatybilność z Microsoft Excel. Można go używać do otwierania plików XLSX. Sam LibreOffice jest oprogramowaniem wieloplatformowym, dostępnym dla systemów Windows, Linux i Mac. Możesz pobrać plik binarny LibreOffice na jego oficjalnej stronie .

Aby otworzyć plik XLSX za pomocą LibreOffice Calc, po prostu uruchom aplikację LibreOffice na komputerze i przejdź do File -> Open (Ctrl+O) i wybierz plik XLSX, który chcesz otworzyć. Możesz też kliknąć ikonę folderu na pasku narzędzi.

2. Otwieranie plików XLSX za pomocą pakietu WPS Office

WPS Office to kolejny pakiet biurowy, którego możesz użyć, aby zastąpić Microsoft Office. Jest on również bezpłatny i dostępny dla systemów Windows, Linux, iOS i Android. Pakiet WPS Office składa się z trzech aplikacji: edytora tekstu, programu do tworzenia prezentacji i edytora arkuszy kalkulacyjnych. Edytor arkuszy kalkulacyjnych w WPS Office jest również kompatybilny z programem Microsoft Excel. Możesz zapisać swoje prace w formacie XLSX lub otworzyć pliki XLSX utworzone za pomocą innego edytora arkuszy kalkulacyjnych, w tym programu Excel.

Plik binarny pakietu WPS Office można pobrać na jego oficjalnej stronie . Aby otworzyć plik XLSX za pomocą pakietu WPS Office, kliknij przycisk Otwórz w oknie głównym aplikacji WPS Office i wybierz plik XLSX, który chcesz otworzyć.

3. Otwieranie plików XLSX za pomocą aplikacji OnlyOffice Editors

Inną aplikacją, której możesz użyć do otwarcia pliku XLSX, jest OnlyOffice Editors. Jest to pakiet biurowy oparty na chmurze – podobnie jak Office 365 – ale dostępna jest również wersja desktopowa. OnlyOffice Editors składa się z trzech aplikacji: edytora tekstu, kreatora prezentacji i edytora arkuszy kalkulacyjnych. Edytor arkuszy kalkulacyjnych w programie OnlyOffice Editors jest również kompatybilny z programem Microsoft Excel. Możesz zapisać pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie XLSX lub otworzyć plik XLSX za pomocą programu OnlyOffice Editors.

OnlyOffice Editors jest również dostępny za darmo dla systemów Windows, Linux i Mac. Plik binarny tego pakietu biurowego można pobrać z jego oficjalnej strony internetowej .

Aby otworzyć plik XLSX w programie OnlyOffice Editors, kliknij przycisk Otwórz plik lokalny w głównym oknie programu OnlyOffice Editors i wybierz plik XLSX, który chcesz otworzyć.

YouTube video: 3 Sposoby na otwieranie plików XLSX bez Microsoft Excel


.

Rate article