Jak pobrać i zainstalować program realtek hd audio manager i sterownik dla systemu windows 10

Pliki do pobrania

Czy masz problem z menedżerem Realtek HD Audio na swoim komputerze z systemem Windows 10? Pozwól, że pomożemy Ci, dostarczając kilka informacji na temat pobierania, instalowania lub ponownego instalowania menedżera audio.

Realtek HD Audio to sterownik audio dla dźwięku systemowego, który obsługuje DTS, Dolby i dźwięk przestrzenny. Instalacja Realtek HD Audio nie jest obowiązkowa, ale jest bardzo pomocna.

Aplikacja używana do zarządzania ustawieniami audio na komputerze nosi nazwę RealTek HD Audio Manager . Ta aplikacja pozwala na skonfigurowanie ustawień mikrofonu/głośnika i wypróbowanie różnych efektów dźwiękowych.

W tym artykule zebraliśmy kilka metod, które posłużą jako kompletny przewodnik do pobrania, zainstalowania lub ponownego zainstalowania programu Realtek HD Audio Manager na komputerze.

Ponownie zainstaluj program Realtek HD Audio za pomocą Menedżera urządzeń

 1. Otwórz Menedżera urządzeń. Możesz to zrobić po prostu naciskając klawisz Windows + X + M.
 2. W tym miejscu zobaczysz listę kilku kategorii. Ta, którą musisz zbadać w tej chwili, to kategoria Dźwięk, wideo i kontrolery gier. Po rozwinięciu tej kategorii, znajdziesz opcję Realtek HD Audio Definition.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Realtek HD Audio Definition i kliknij przycisk odinstaluj.
 4. Po pomyślnym odinstalowaniu aplikacji, musisz kliknąć na zakładkę Akcja na pasku narzędzi w oknie Menedżer urządzeń.
 5. W zakładce Akcja należy wybrać opcję Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętowych i poczekać, aż system Windows zakończy skanowanie.
 6. Po naciśnięciu tej opcji system Windows automatycznie wyszuka sterownik Realtek HD Audio Driver. Wraz z nim zostanie również zainstalowany program Realtek HD Audio Manager.

Pobierz program Realtek HD Audio Manager i sterownik

Jeśli powyższa metoda nie zadziała w twoim przypadku, nie masz się czym martwić. Mamy nadzieję, że będziesz w stanie ręcznie pobrać i zainstalować aplikację na swoim komputerze. Przyjrzyjmy się, jak możesz pobrać i zainstalować ten menedżer audio ręcznie.

 1. Odwiedź Oficjalną stronę pobierania firmy Realtek i pobierz wersję oprogramowania odpowiednią dla Twojego systemu operacyjnego i typu procesora. Jeśli masz procesor 32-bitowy lub 64-bitowy działający w systemie Windows 10, 8 lub 7, możesz pobrać tę wersję.
 2. Po pobraniu odpowiedniej wersji następnym krokiem jest uruchomienie pliku wykonywalnego w systemie.
 3. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie dialogowym instalacji aplikacji, aby zainstalować ją na komputerze.

To spowoduje zainstalowanie w systemie sterownika RealTek Audio Driver 2.82. Zostanie zainstalowany zarówno sterownik, jak i program RealTek Audio Manager. Jeśli korzystasz z systemu Windows 10, powinieneś pobrać zaktualizowany sterownik audio Realtek z usługi Windows Update. W przeciwnym razie możesz pobrać najnowszą łatę aktualizacyjną od firmy Microsoft z następującego linku:

Download RealTek Audio Driver update Version 6.0.9098.1 (For Windows 10 Version 1903 or later)

Download RealTek Audio Driver update Version 6.0.9098.1 (For Windows 10 Version 1809 or later)

Download RealTek Audio Driver update Version 6.0.9098.1 (Dla Windows 10 Wersja 1803 lub nowsza)

Instalacja tej aktualizacji zaktualizuje sterownik do najnowszej wersji (do stycznia 2021).

Rozwiązywanie problemów z programem Realtek HD Audio Manager

Czasami zdarza się, że zwykła instalacja lub ponowna instalacja sterownika audio nie działa. Ogólnie rzecz biorąc, możemy rozwiązać problem nieprawidłowej instalacji sterownika w kilku typowych sytuacjach.

Przedyskutujmy poprawki tutaj.

Usuwanie konfliktów sterowników

Sterowniki audio Realteka mogą wchodzić w konflikt z istniejącymi sterownikami audio (nawet jeśli są od Microsoftu). Dla dźwięku ogólnego, Microsoft instaluje UAA Bus Driver for High Definition Audio. Należy go wyłączyć lub usunąć zanim zainstalujemy sterowniki audio Realtek.

 1. Otwórz Menedżera urządzeń i kliknij dwukrotnie na Urządzenia systemowe.
 2. Poszukaj opcji Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na tej opcji i wybierz „Wyłącz” z menu, które się pojawi
 4. Teraz otwórz „Ustawienia” wpisując je w pasku wyszukiwania na pasku zadań.
 5. Po otwarciu okna Ustawienia, kliknij na Apps & Features
 6. Teraz wybierz „Realtek High Definition Audio Driver” i wybierz opcję Odinstaluj, aby całkowicie usunąć sterownik z systemu, zanim spróbujesz zainstalować go ponownie.
 7. Po odinstalowaniu sterownika rozważ jego ponowną instalację i sprawdź, czy działa, czy nie.

Włącz RealTek Audio przy starcie systemu

 1. Otwórz Menedżera zadań, klikając prawym przyciskiem myszy na pasku zadań i wybierając „Menedżer zadań” z listy opcji, które się pojawią
 2. Kliknij „Startup” z listy zakładek w Menedżerze zadań
 3. Teraz rozważ wyszukanie Realtek HD Audio Manager
 4. Po zlokalizowaniu Realtek HD Audio Manager, sprawdź zakładkę Status przed nim.
 5. Jeśli status to Wyłączony, będziesz musiał go włączyć. Można to zrobić, klikając prawym przyciskiem myszy Realtek HD Audio Manager na liście i wybierając opcję Włącz z listy opcji, które się pojawią.
 6. Po włączeniu należy rozważyć ponowne uruchomienie systemu, aby Realtek HD Audio Manager był całkowicie włączony, uruchomiony i działał.

Błąd: Install Realtek HD Audio Driver Failure [Error OxC0000374]

Niektórzy użytkownicy zgłosili, że napotykają kod błędu OxC0000374 podczas próby zainstalowania sterownika Realtek HD Audio Driver. Należy jednak wiedzieć, że kod błędu może być różny dla różnych użytkowników i przypadków.

Ten problem może wystąpić z różnych powodów. Różne przyczyny mogą spowodować wystąpienie takiego błędu. Jednak czasami te problemy pojawiają się, gdy masz martwą kartę dźwiękową. Należy pamiętać, że nie będzie można zastosować poprawki oprogramowania, aby wyczyścić ten problem, jeśli masz problemy z fizyczną kartą dźwiękową. Jedynym rozwiązaniem dla martwej karty dźwiękowej jest jej wymiana na nową.

W przypadku martwej karty dźwiękowej, system Windows wyświetli żółty wykrzyknik z etykietą „Nieznane urządzenie”. Nie będziesz w stanie zainstalować sterowników do karty dźwiękowej, ponieważ sprzęt nie odpowiada systemowi. W związku z tym żadne z rozwiązań, o których wspomnieliśmy tutaj, nie będzie działać dla Ciebie, jeśli karta dźwiękowa wymaga wymiany.

Znajdź nieprawidłowo działające sterowniki dźwięku i zaktualizuj je

Jeśli nie możesz zainstalować sterowników karty dźwiękowej, rozważ ich aktualizację bezpośrednio przez Menedżera urządzeń za pomocą następującej procedury:

 • Wyszukaj opcję Menedżer urządzeń w opcji wyszukiwania systemu Windows obok ikony Start na pasku zadań
 • Po otwarciu Menedżera urządzeń zacznij szukać opcji Sterowniki dźwięku
 • Po znalezieniu opcji Dźwięk rozważ sprawdzenie ich przez chwilę i zobacz, czy któryś z nich ma przed sobą znak zapytania lub wykrzyknik
 • Jeśli któryś ze sterowników na tej liście ma wykrzyknik lub znak zapytania, kliknij ten sterownik prawym przyciskiem myszy.
 • Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na sterowniku spowoduje wyświetlenie listy opcji. Wybierz z tej listy opcję Aktualizuj sterownik
 • Po wybraniu tej opcji może być konieczne podanie potwierdzenia.

Po zaktualizowaniu sterownika rozważ ponowne uruchomienie systemu, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli błąd nie zostanie rozwiązany, rozważ kontynuowanie korzystania z tej drugiej metody.

Dodawanie starszego sprzętu za pośrednictwem Menedżera urządzeń

Inną metodą, która ma zastosowanie do rozwiązania tej sytuacji, jest dodawanie starszego sprzętu. Jednak ta metoda jest brana pod uwagę tylko wtedy, gdy próbujesz naprawić brakujące kontrolery dźwięku, wideo i gier z Menedżera urządzeń.

 • Otwórz Menedżera urządzeń, naciskając klawisze Windows + X, a następnie naciskając klawisz M z klawiatury, gdy lista opcji pojawi się w lewym dolnym rogu ekranu komputera.
 • Po otwarciu Menedżera urządzeń kliknij kartę Akcja na pasku narzędzi i wybierz opcję Dodaj starszy sprzęt z menu rozwijanego.
 • Wyświetli się okno. Kliknij przycisk Dalej i wybierz opcję, z którą chcesz iść z menu, które pojawi się w oknie Dodaj sprzęt.
 • Po wyświetleniu listy sprzętu, wybierz sterownik, który chcesz zainstalować i przejdź dalej.

Po zainstalowaniu sterownika, uruchom ponownie system i przetestuj go, aby potwierdzić, czy działa, czy nie. Jeśli nie, możesz rozważyć wyłączenie sterownika UAA Bus Driver i ponowną instalację sterownika Realtek HD Audio Driver. Te sterowniki zazwyczaj wchodzą ze sobą w konflikt i po usunięciu sterownika UAA sterownik Realtek HD Audio działa normalnie.

Ostatnia deska ratunku

Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie działa, można rozważyć cofnięcie się do poprzedniego punktu przywracania systemu, w którym sterownik Realtek HD Audio Manager i jego sterownik działały prawidłowo w systemie komputerowym.

Jeśli na komputerze nie ma punktu przywracania systemu, narzędzie Przywracanie systemu nie będzie w stanie zrobić nic, aby rozwiązać problemy z menedżerem Realtek HD Audio Manager lub sterownikiem Realtek HD Audio Driver. Jeśli jednak użyjesz tej opcji z wcześniej zapisanym punktem, dane nie zostaną naruszone.

Zrozum, że to rozwiązanie jest ostatnią opcją i wykonaj je tylko wtedy, gdy żadna z metod wymienionych w tym artykule nie działa dla Ciebie.

 • Aby przywrócić system do poprzedniego stanu, zacznij od naciśnięcia otwierając narzędzie Uruchom za pomocą klawiszy Windows + X, a następnie R później, gdy pojawi się menu.
 • Teraz wpisz „rstrui” w polu Uruchom „Otwórz” i naciśnij klawisz Enter.
 • Gdy okno przywracania systemu pojawi się przed tobą, kliknij przycisk „Dalej”.
 • Jeśli utworzyłeś jakieś punkty przywracania systemu w przeszłości, będziesz mógł je zobaczyć na liście, która pojawi się w oknie narzędzia Przywracanie systemu.
 • Zaznacz opcję „Pokaż więcej punktów przywracania”, aby wyświetlić wszystkie punkty przywracania systemu, które zostały utworzone.
 • Teraz wybierz punkt przywracania, który jest najbardziej odpowiedni dla Ciebie w zależności od czasu, kiedy został utworzony, i kliknij przycisk Next option.
 • Jednakże upewnij się, że nie wybierzesz punktu przywracania, w którym sterowniki audio nie działały poprawnie lub brakowało ich w systemie. Nie ma sensu powracać do takiego stanu.
 • Po potwierdzeniu punktu przywracania kliknij przycisk Dalej.
 • Po kliknięciu przycisku Dalej, system Windows rozpocznie przywracanie systemu do punktu, który został omówiony w polu „Opis”. Kliknij przycisk „Zakończ” i poczekaj na zakończenie procesu.

Powyżej przedstawiono kilka metod, które możesz wdrożyć, jeśli nie możesz znaleźć Realtek HD Audio Manager na swoim komputerze lub jeśli nie działa on poprawnie. Jeśli któraś z powyższych procedur nie działa, być może nadszedł czas na wymianę karty dźwiękowej, aby móc kontynuować odtwarzanie dźwięków z systemu komputerowego. Pamiętaj, że stosowanie poprawek oprogramowania do problemu sprzętowego nigdy nie będzie działać i jest stratą czasu, jak również. Dlatego upewnij się, że potwierdziłeś, że karta dźwiękowa działa bez zarzutu przed zastosowaniem powyższych metod.

Wnioski

Realtek HD Audio Manager jest ważnym narzędziem i często jest preinstalowany w najnowszych wersjach systemu Windows, takich jak Windows 10 i najprawdopodobniej Windows 11. Mogą jednak wystąpić pewne problemy, które zmuszają menedżera audio do nieprawidłowego działania w systemie. W takich sytuacjach należy postępować zgodnie z prostym przewodnikiem krok po kroku, o którym mowa w artykule.

Wykonaj dowolną z powyższych strategii i miejmy nadzieję, że Twój sterownik Realtek HD Audio Driver ożyje ponownie, integrując się z menedżerem Realtek HD Audio. Jeśli tak się nie stanie, być może wymiana całej karty dźwiękowej będzie lepszym rozwiązaniem, które pozwoli Ci zaoszczędzić sporo czasu. Każdy może wykonać powyższe kroki, aby zainstalować Realtek HD Audio Manager i samodzielnie naprawić te drobne problemy.

YouTube video: Jak pobrać i zainstalować program Realtek HD Audio Manager i sterownik dla systemu Windows 10


Rate article