Jak przekonwertować heic do jpg lub png w windows

Windows 11

Wszystkie obrazy cyfrowe mają format pliku, w którym są cyfrowo przechowywane. W związku z tym oprogramowanie, które może otworzyć ten obraz, musi również obsługiwać format, w którym obraz był przechowywany. Format HEIF (High Efficiency Image File) , jak sama nazwa wskazuje, jest jednym z formatów plików używanych do przechowywania obrazów. Obraz zapisany przy użyciu tego formatu ma rozszerzenie pliku .heic .

Jednakże format HEIC nie jest zbyt popularny wśród użytkowników korzystających z produktów firmy Microsoft lub systemu Android. Dzieje się tak dlatego, że HEIC jest zastrzeżonym formatem obrazu firmy Apple i wszystkie ich obrazy w iPhone’ach i Macbookach są przechowywane przy użyciu tego formatu.

Dostęp do obrazów HEIC na komputerze z systemem Windows jest znacznie utrudniony, a użytkownicy zazwyczaj nie są w stanie otworzyć ich na swoich maszynach. Większość oprogramowania dla Windows nie obsługuje tego formatu. Nawet Microsoft nie obsługuje natywnie HEIC w Windows 10 lub 11.

Ten artykuł pokazuje kilka sposobów konwersji obrazu w formacie HEIC na JPG lub PNG, które są częściej obsługiwane w systemie Windows.

Co sprawia, że HEIC jest lepszy od JPG/PNG

W powszechnej opinii produkty Apple wydają się mieć lepszą jakość obrazu w porównaniu z innymi produktami. Apple używa również formatowania HEIC do zapisywania obrazów. To dlatego, że HEIC jest lepszy niż formaty JPG i PNG na wiele sposobów.

Przewagą numer jeden HEIC nad innymi formatami jest jego zdolność do kompresji obrazu przy zachowaniu jego jakości. Pliki są mniejsze w rozmiarze, pozostawiając miejsce na inne informacje na urządzeniu pamięci masowej. Pliki mogą być łatwo kodowane i dekodowane z niewielkim lub żadnym kosztem dla zasobów systemu.

Ponadto, HEIC może przechowywać wiele obrazów w jednym pliku, bardziej jak GIF.

Wadą używania formatu HEIC jest to, że obecnie nie jest on obsługiwany przez większość aplikacji i oprogramowania, które są łatwo dostępne dla ogółu społeczeństwa.

Jeśli masz obrazy w formacie HEIC i chciałbyś mieć do nich dostęp na komputerze z systemem Windows, kontynuuj czytanie tego postu, aby dowiedzieć się, jak je przekonwertować.

Konwertowanie HEIC do JPG lub PNG w systemie Windows

Używanie aplikacji Zdjęcia

Szybkim sposobem na przekonwertowanie obrazu HEIC do pliku JPG lub PNG jest wbudowana aplikacja w systemie Windows 11/10, którą jest aplikacja Zdjęcia. Jednak ten proces wymaga pobrania i zainstalowania rozszerzenia HEVC Video Extension – narzędzia do kompresji/dekompresji wideo – które umożliwia dostęp do pliku HEIC za pośrednictwem aplikacji Zdjęcia.

Rozszerzenie jest płatne i kosztuje 0,99 USD.

HEVC Video Extension required

Jeśli chcesz kontynuować tę metodę, wykonaj poniższe kroki. Jeśli wolisz metodę, która nie kosztuje, przejdź do następnej sekcji.

 1. Otwórz obraz HEIC za pomocą aplikacji Zdjęcia, a następnie kliknij przycisk Pobierz i zainstaluj teraz .
 2. Po wyświetleniu monitu w oknie podręcznym kliknij przycisk Tak , aby uruchomić aplikację Microsoft Store.
 3. W aplikacji Sklepu kliknij przycisk określający kwotę zakupu rozszerzenia.
 4. Następnie wykonaj kroki w celu dodania informacji finansowych i zakupu aplikacji. Po zakończeniu kliknij przycisk Get , aby pobrać i zainstalować rozszerzenie.

Po pomyślnym zainstalowaniu rozszerzenia HEVC spróbuj wykonać poniższe kroki, aby zapisać plik HEIC w formacie JPG lub PNG.

 1. Kliknij elipsę (3 kropki) w górnym menu i kliknij przycisk Zapisz jako .
 2. W oknie podręcznym Zapisz jako wybierz opcję „Zapisz jako typ” albo w formacie PNG albo JPG (w zależności od tego, na jaki format chcesz go przekonwertować), wprowadź nazwę obrazu, a następnie kliknij przycisk Zapisz .

Obraz zostanie teraz przekonwertowany do żądanego formatu.

Używanie programu Real HEIC Converter

Real HEIC Converter to oprogramowanie dostępne do pobrania bezpośrednio ze sklepu Microsoft Store. Narzędzie potrafi konwertować obrazy HEIC do formatu JPG, JPEG, PNG i BMP. Co więcej, można również kontrolować stopień kompresji podczas konwersji. Jednak stopień kompresji stanowi kompromis między jakością przekonwertowanego obrazu.

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby pobrać, zainstalować i używać programu Real HEIC Converter:

 1. Otwórz stronę Real HEIC Converver Microsoft Store i kliknij przycisk Get .
 2. Teraz kliknij przycisk Otwórz Microsoft Store w oknie podręcznym u góry.
 3. Aplikacja Microsoft Store zostanie teraz otwarta ze stroną Real HEIC Converter. Kliknij Instaluj .
 4. Narzędzie rozpocznie pobieranie, a następnie zainstaluje się. Gdy to zrobi, otwórz aplikację.
 5. Teraz przeciągnij i upuść obraz HEIC, który chcesz przekonwertować do aplikacji Real HEIC Converter. Możesz dodać wiele obrazów jednocześnie.
 6. Po dodaniu, wybierz format, który chcesz przekonwertować obraz(y) do z menu rozwijanego przed Format . Następnie wybierz stosunek jakości do kompresji, regulując suwak. Po zakończeniu ustawień kliknij przycisk Konwertuj .

Wybrany obraz(y) zostanie teraz przekonwertowany i zapisany w Folderze wyjściowym skonfigurowanym w narzędziu Real HEIC Converter. Domyślnym folderem wyjściowym jest folder Pictures bieżącego użytkownika.

Używanie narzędzia CopyTrans HEIC to JPEG

CopyTrans HEIC for Windows jest narzędziem, które można zainstalować na komputerze z systemem Windows w celu konwersji obrazów HEIC do formatu JPEG. Narzędzie nie może być używane do konwersji do formatu PNG lub jakiegokolwiek innego formatu w tej sprawie.

Narzędzie dodaje przycisk konwersji bezpośrednio do menu kontekstowego.

 1. Otwórz stronę CopyTrans i kliknij przycisk Download z logo Windows.
 2. Pobierz plik instalacyjny narzędzia. Uruchom go i przejdź przez kreator instalacji.
 3. Po zakończeniu instalacji kliknij prawym przyciskiem myszy na plik obrazu HEIC i kliknij Convert to JPEG with CopyTrans z menu kontekstowego.

Konwertowany plik JPEG zostanie utworzony w tym samym folderze co plik HEIC.

Usługiwanie iMazing HEIC Converter

Narzędzie iMazing HEIC Converter jest nieco bardziej interaktywne niż CopyTrans. Narzędzie może konwertować obrazy z HEIC do formatów JPEG i PNG. Wykonaj poniższe kroki, aby przekonwertować obraz:

 1. Otwórz iMazing Converter Downloads page i kliknij Download for PC .
 2. Zostaniesz przekierowany na nową stronę, a pobieranie powinno rozpocząć się automatycznie. Po pobraniu ustawień uruchom plik .exe i przejdź przez niego z kreatorem instalacji.
 3. Po zakończeniu instalacji konwerter zostanie uruchomiony. Przeciągnij plik obrazu HEIC i upuść go na narzędzie iMazing.
 4. Wybierz teraz format, na który chcesz go przekonwertować z menu rozwijanego przed Format , a następnie kliknij przycisk Konwertuj .
 5. Następnie przejdź do miejsca, w którym chcesz zapisać przekonwertowany plik, i kliknij przycisk Ok .
 6. Po pomyślnym przekonwertowaniu pliku zostanie wyświetlony monit. Kliknij przycisk OK .

Używanie konwerterów online

Internet jest pełen narzędzi online, które umożliwiają konwersję obrazów HEIC do innych formatów bez konieczności instalowania oprogramowania lokalnie. Poniżej znajduje się lista narzędzi online, które nie pogorszyły jakości obrazu i wykonały dobrą pracę konwersji:

 • CloudConvert : Umożliwia konwersję prawie każdego pliku, może to być audio, obraz, wideo, do innego formatu niż już jest. Może być używany do konwersji plików HEIC do JPG, PNG i wielu innych formatów. Można również kontrolować jakość i rozmiar przekonwertowanego obrazu.
 • Convertio : To narzędzie online przypomina CloudConvert, ponieważ może być również używany do konwersji różnych typów plików, i daje mnóstwo opcji do wyboru.
 • HEICtoPNG : To narzędzie pozwala tylko na konwersję pliku HEIC do formatu PNG. To nie daje wiele innych opcji. Po prostu prześlij plik HEIC i pobierz przekonwertowany obraz PNG.

Podsumowanie

Mimo, że format HEIC jest lepszy pod względem jakości obrazu i przestrzeni dyskowej, nadal jest bardzo niewygodny dla społeczeństwa, ponieważ nie jest obsługiwany przez większość innych produktów.

Na forum dyskusyjnym Apple , znaleźliśmy, że użytkownik był bardzo rozczarowany, gdy nie mógł oglądać swoich zdjęć zrobionych na produkcie Apple na swoim komputerze. Wierzymy, że technologia ma ułatwiać życie, a na pewno nie jest tak, gdy trzeba wykonać kilka dodatkowych kroków, które zajmują sporo czasu, tylko po to, aby mieć dostęp do kilku zdjęć.

YouTube video: Jak przekonwertować HEIC do JPG lub PNG w Windows


Rate article