2 sätt att öppna kontrollpanelen som administratör i windows 10

Avancerade konfigurationer för windows 10

När du använder Windows 10 som en power user är det viktigt att du har administratörsrättigheter. Annars kommer du ständigt att blockeras från att göra ändringar i vissa inställningar och från att komma åt andra resurser. Nåväl, tillvägagångssättet för privilegier och roller i Windows 10 är en komplex fråga och bör beskrivas i en separat artikel. Du kan läsa om privilegier och roller i Windows 10 här.

Du kan behöva administrativa rättigheter för att kunna dra full nytta av de inställningar och konfigurationer som erbjuds via Kontrollpanelen. Det här alternativet gäller endast för användare som inte redan är medlemmar i gruppen Administratör.

Den här artikeln förklarar två olika metoder för att komma åt Kontrollpanelen som administratör. Innan du fortsätter ska du se till att du använder ett standard- eller Power User-konto.

Två sätt att öppna kontrollpanelen som administratör i Windows 10

Starta kontrollpanelen som administratör med hjälp av genväg

Ett anständigt sätt att starta kontrollpanelen med administratörsrättigheter är genom att skapa en dedikerad genväg som alltid körs som administratör. Följ guiden nedan för att göra det.

Högerklicka på det tomma utrymmet på skrivbordet, expandera Ny och välj sedan Genväg. I fönstret Skapa genväg klistrar du in följande sökväg för kontrollpanelen i textfältet och klickar sedan på Nästa :

C:\Windows\System32\control.exe

På nästa sida anger du namnet på genvägen och klickar på Färdigställ .

Uppgiften är inte över än. Genvägen har skapats, men du måste nu ställa in den så att den alltid körs med administratörsrättigheter. Högerklicka på genvägen och klicka på Egenskaper i snabbmenyn.

I fönstret Egenskaper växlar du till fliken Genväg och klickar sedan på Avancerat .

I Avancerade egenskaper kryssar du i rutan bredvid Kör som administratör och klickar sedan på Ok . Du kan nu stänga alla egenskapsfönster genom att klicka på Applicera och Ok .

Du kan nu helt enkelt köra den nyskapade genvägen till kontrollpanelen så att den körs med administrativa rättigheter. Alla konfigurationer som du tidigare inte kunde göra kan nu göras med de privilegier som krävs.

Du kan få en UAC-prompt (User Access Control) när du kör kontrollpanelen med administratörsrättigheter – klicka på Ja .

Öppna kontrollpanelen som administratör med hjälp av kommandoraden

Det här är ett annat sätt att starta kontrollpanelen som administratör. Vi vill påpeka en viktig skillnad med den här metoden: du startar den inte bara med administratörsrättigheter utan även som det inbyggda administratörskontot i Windows.

Detta görs med hjälp av en ”Kör som”-cmdlet i kommandotolken som gör det möjligt för dig att köra vissa program och applikationer som ett annat användarkonto.

Bemärk att det lokala administratörskontot måste aktiveras för det här scenariot och att du måste skaffa dess lösenord för autentisering. Du kan använda den medföljande guiden för att aktivera det inbyggda administratörskontot i Windows 10.

För att göra detta öppnar du Kommandotolken. Det krävs inte att du kör kommandotolken som administratör. Ändra nu följande kommando genom att ersätta ComputerName med namnet på din dator och kopiera det sedan till Kommandotolken.

runas /user:ComputerName\Administrator "Control.exe"

Du kommer då att bli ombedd att ange autentiseringsuppgifter för det inbyggda administratörskontot. Skriv in dessa. Observera att det kan verka som om lösenordet inte skrivs in på kommandoraden, men det kommer det att göra. Här är ett exempel på det kommando som vi använde för att köra kontrollpanelen som administratör:

I bilden ovan visar en pil det ställe där lösenordet för det lokala administratörskontot angavs och tangentknappen Enter trycktes ned. Hittills har inget utdata visats på kommandoraden.

När du har angett kommandot ovan startar kontrollpanelen med administratörsrättigheter.

Hur du kontrollerar om användarkontot har administratörsrättigheter

Säkerställ att ditt konto inte redan är medlem i gruppen Administratör på din dator. Om så är fallet kommer det inte att hjälpa att starta kontrollpanelen med uttryckliga administratörsrättigheter. Om du har ett standardkonto kan det vara värt att starta det som administratör och göra de ändringar som krävs.

Följ guiden nedan för att bekräfta vilken eller vilka grupper ditt användarkonto tillhör:

Öppna Kör genom att trycka på genvägstangenterna Windows Key + R samtidigt och skriv sedan in compmgmt.msc för att starta Computerhantering konsolen.

I konsolen expanderar du Lokala användare och grupper i den vänstra rutan, klickar på Användare och dubbelklickar sedan på användarkontot i den högra rutan som du vill kontrollera privilegierna för.

Fönstret med egenskaper kommer inte att öppnas. Byt till fliken Members . Där får du en lista över de grupper som ditt konto är medlem i. Om ”Administratörer” inte finns med där betyder det att ditt nuvarande konto inte har de privilegier som krävs.

Därmed kan du nu gå vidare till att starta Kontrollpanelen med uttryckliga administrativa privilegier.

Slutord

Windows 10-användare kan öppna Kontrollpanelen med administrativa rättigheter, men detta kanske inte är särskilt fördelaktigt om företagets administrativa personal hanterar grupprinciperna. Om så är fallet kan det fortfarande hända att du inte kan utföra konfigurationen med administrativa rättigheter.

Microsoft arbetar dygnet runt för att ersätta kontrollpanelen och flytta alla konfigurationer till appen Inställningar. Det är alltså möjligt att kontrollpanelen kan bli föråldrad inom en snar framtid.

YouTube video: 2 sätt att öppna kontrollpanelen som administratör i Windows 10


Rate article