4 sätt att ändra datornamn i windows 10 (lokalt och fjärr)

Anpassning och optimering av windows 10

När du installerar Windows för första gången tilldelas Windows automatiskt ett slumpmässigt datornamn. Namnet är som DESKTOP-xxxxxxx, där x är slumpmässiga tecken. Du kan enkelt ändra datornamnet till något som du själv vill ha.

Personalisering av datornamnet blir viktigare när du vill komma åt och dela nätverksobjekt. Om du gör datornamnet lättare att komma ihåg blir det lättare att komma åt det. Jag behåller till exempel mitt datornamn itechtics-pc som är lättare att komma ihåg för mig.

Låt oss diskutera hur du kan byta namn på din lokala och fjärrdator i nätverket/domänen på olika sätt i Windows 10.

Hur du ändrar lokalt datornamn

Att ändra datornamnet från något komplicerat till något mer beskrivande är alltid bra. Organisationer använder namnkonventioner för att enkelt identifiera enheterna.

Till exempel kan ett datornamn som börjar med ”CRITICAL” betyda att det är en produktionsserver som ger noll stillestånd, då vet de anställda att de inte ska mixtra med den.

Windows 10 ger användarna flera sätt genom vilka de kan ändra datorns namn som de vill.

Ändra datorns namn med hjälp av kontrollpanelen

Den gamla kontrollpanelen ger fortfarande stora konfigurerbara alternativ som användaren kan hantera, bland annat genom att byta namn på sin dator. Så här kan du ge datorn ett nytt namn med hjälp av kontrollpanelen:

 1. Öppna Kör -> kontroll. Detta kommer att öppna den gamla kontrollpanelen.
 2. Navigera till följande sökväg:
  Control panel -> System & Security -> System -> Change Settings
 3. I fönstret Systemegenskaper klickar du under fliken Datornamn Ändra .
 4. I det nya popup-fönstret skriver du in det nya namnet på datorn som du vill ange under Datornamn . Klicka på Ok när du är klar.
 5. Starta om Windows-datorn för att ändringarna ska träda i kraft.

När du loggar in igen märker du att datorns namn har ändrats.

För att bekräfta det nya namnet öppnar du Kommandotolken och kör följande kommando:

C:\>hostname

Ändra datorns namn med hjälp av Windows-inställningar

Då Microsoft har flyttat och duplicerat olika systeminställningshanteringar i den nya appen Inställningar har de också lagt till ett alternativ för att ändra datorns namn från appen.

 1. Navigera till följande:
  Start Menu -> Settings -> System -> About
 2. Klicka nu på Rename this PC under Device specifications .
 3. I fönstret Byt namn på datorn anger du det nya namnet på den dator du vill ställa in och klickar sedan på Nästa.
 4. Starta nu om datorn från nästa skärm genom att klicka på Starta om nu .

När datorn startas om kan du kontrollera att det nya namnet har tilldelats datorn.

Ändra datornamn med hjälp av Kommandotolken

Kommandotolken kan också användas för att ändra datorns namn. Ett enradigt kommando kan vara snabbare och enklare att använda som ett alternativ till de två metoder som diskuteras ovan. Följ guiden nedan för att ändra namnet på din lokala dator via Kommandotolken.

 1. Lansera Kommandotolken med administratörsrättigheter.
 2. Kör kommandot nedan för att ändra datorns namn:
  WMIC computersystem where caption='CurrentName' rename NewName
  Ersätt AktuelltNamn med datorns befintliga namn och NyttNamn med det nya namn som du vill tilldela datorn, som i exemplet nedan:
 3. Starta om datorn för att ändringarna ska börja gälla.

Ändra datorns namn med hjälp av PowerShell

Windows PowerShell är ett annat inbyggt verktyg i Windows 10 med ett kommandoradsgränssnitt (CLI). Det kan köra mer kraftfulla skript än kommandotolken och kan också användas för att byta namn på datorn. Så här går det till:

 1. Lansera Windows PowerShell med administratörsrättigheter.
 2. Kör följande kommando:
  Rename-Computer -NewName PCName -LocalCredential LocalUsername -PassThru
  Ersätt PCName med det nya namn som du vill ge datorn och ersätt även LocalUsername med ett lokalt användarkontonamn med administratörsprivilegier, som i exemplet nedan:
 3. Du kommer sedan att uppmanas att ange autentiseringsuppgifter för det användarkonto du har angett. Ange lösenordet och klicka sedan på Ok.
 4. När du har angett de nödvändiga autentiseringsuppgifterna uppmanas du att starta om datorn för att göra de nödvändiga ändringarna.

När datorn har startats om kan du kontrollera att datorns namn har ändrats med framgång.

Ändra namnet på fjärrdatorn med hjälp av Windows PowerShell

Användare med administratörsbehörighet i nätverket eller domänen kan också ändra namnet på en annan dator i samma nätverk/domän. Detta är särskilt användbart om du är IT-administratör och inte behöver lämna din plats varje gång du vill tilldela en dator ett unikt namn.

Följ nedanstående steg för att ändra fjärrdatorns namn:

 1. Lansera Windows PowerShell med administratörsrättigheter.
 2. Inför följande kommando:
  Rename-Computer -ComputerName "ExistingRemoteName" -NewName "NewRemoteName" -DomainCredential DomainUsername -Force
  Ersätt ExistingRemoteName med fjärrdatorns nuvarande datornamn, NewRemoteName med det nya namnet på fjärrdatorn som du vill ställa in och DomainUsername med ett domänanvändarkonto med administratörsprivilegier, enligt exemplet nedan:
 3. Inför nu inloggningsuppgifterna för domänanvändaren och klicka sedan på Ok .
 4. Du kommer sedan att uppmanas att starta om fjärrdatorn för att ändringarna ska träda i kraft. Ange kommandot nedan för att starta om fjärrdatorn:
  Restart-Computer -ComputerName ExistingRemoteName -Credential DomainUsername -Force
  Ersätt ExistingRemoteName med datorns gamla namn och DomainUsername med domänanvändarkontot med administratörsprivilegier, som i exemplet nedan:
 5. Inge nu autentiseringsuppgifter för domänanvändarkontot igen och klicka på Ok . Fjärrdatorn kommer nu att starta om.

När fjärrdatorn startas om kommer dess nya namn att uppdateras så som du tilldelat den.

Slutord

Det är möjligt för användare att av misstag tilldela ett konfliktfyllt namn till en dator som redan var i bruk. Det finns inget sätt att förhindra detta, eftersom det för närvarande inte finns någon teknik för att särskilja datornamn i samma domän. Förvirringen kan leda till att användarna ansluter till en annan enhet, eller så kanske domänpolicyn inte implementeras på rätt sätt.

Det rekommenderas därför alltid att tilldela varje dator ett unikt namn, oavsett om den befinner sig i samma nätverk/domän eller inte.

YouTube video: 4 sätt att ändra datornamn i Windows 10 (lokalt och fjärr)


Rate article