Aktivera eller inaktivera knappen visa lösenord i windows 11/10

Windows 11

När lösenordsfältet visas på en webbplats visar Microsoft Edge en ögonikon. Genom att klicka på ögonikonen visas lösenordet i fältet. Trots sin bekvämlighet kan den här funktionen ibland innebära säkerhetsrisker.

Ett felaktigt klick på ögonikonen, särskilt på en offentlig plats, kan avslöja ditt lösenord för alla som sitter i närheten.

Mörka/visa lösenordsknappen

Det finns ett sätt att helt ta bort knappen för att avslöja lösenordet (ögonikonen) både på inloggningsskärmen i Windows och i Microsoft Edge. På så sätt kan personerna i din omgivning omöjligen få reda på vad ditt lösenord är (såvida de inte tittar direkt på tangentbordet medan de skriver).

Det här inlägget listar flera sätt som du kan aktivera eller inaktivera ögonikonen bredvid textfältet för lösenordet. Fortsätt läsa för att lära dig hur du gör.

Aktivera eller inaktivera knappen Visa lösenord på Microsoft Edge

Microsoft Edge ger dig möjlighet att antingen visa eller dölja knappen för att visa lösenordet. Om du använder alternativet som finns i webbläsarinställningarna gäller det dock endast för den enskilda användaren. Du måste ändra Windows-registret för att inaktivera knappen för alla datoranvändare.

Detta inaktiverar dessutom bara knappen för att avslöja lösenordet i webbläsaren. Ögonikonen kommer inte påverkas om den är integrerad i själva webbplatsen.

Visa/dölj ögonikonen i Microsoft Edge från Inställningar

Så här kan du aktivera eller inaktivera knappen för att avslöja lösenordet i Microsoft Edge via dess inställningar.

Öppna sidan Inställningar genom att klicka på ellipsen (3 prickar) i det övre högra hörnet av webbläsaren. Klicka sedan på Inställningar .

Öppna inställningar i Microsoft Edge

På sidan Inställningar klickar du på Lösenord . Där ser du ett skjutreglage framför ”Visa knappen ”Visa lösenordet” i lösenordsfälten”. Skjut på den för att aktivera eller inaktivera ögonikonen i lösenordsfältet.

Visa eller dölja knappen Visa eller dölja lösenordet

Alternativt kan du gå vidare till nästa metod för att aktivera eller inaktivera knappen Visa lösenordet i Microsoft Edge för alla användare.

Visa/dölj ögonikonen i Microsoft Edge för alla användare med hjälp av registereditorn

Med den här metoden kan du aktivera eller inaktivera ögonikonen för alla användare på din enhet. Den innebär dock manipulation av Windows-registret, vilket kan bli ödesdigert för ditt operativsystem om det inte hanteras försiktigt. Därför rekommenderar vi att du skapar en systemåterställningspunkt innan du fortsätter med processen.

 1. Starta registereditorn genom att skriva regedit i Kör och tryck på Enter. Klistra sedan in följande sökväg i adressfältet i editorn för snabb navigering:
  computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft
 2. Högerklicka nu på Microsoft i den vänstra fliken, expandera New i kontextmenyn och klicka sedan på Key . Ge den nya nyckeln namnet ”Edge.”
 3. Högerklicka nu på Edge , expandera New och klicka sedan på DWORD (32bit) Value . Namnge detta nya DWORD ”PasswordRevealEnabled.”
 4. Dubbelklicka nu på det nya DWORD ”PasswrdRevealEnabled” och ställ in dess Value Data till något av följande, beroende på om du vill aktivera eller inaktivera det:
  • Aktivera ögonsymbol >> 1
  • Inaktivera ögonsymbol >> 2
   Klicka Ok när du är klar.
 5. Det finns ingen anledning att starta om datorn. Nu startar du helt enkelt om webbläsaren Edge så att ändringarna kan träda i kraft.

Du kommer nu att märka att alternativet ”Visa knappen ”Visa lösenord” i lösenordsfält” i Edge-inställningar är låst (gråmarkerat). Detta beror på att inställningen nu hanteras av Windows Registry.

Objektet ”Visa lösenord” i Edge är låst

Om du någonsin vill ändra alternativet ”Visa” eller ”Dölj” går du helt enkelt tillbaka till det DWORD som du har skapat tidigare och ändrar dess värde enligt instruktionerna ovan. Kom ihåg att den här inställningen kommer att tillämpas på alla användare på datorn.

Om du däremot vill kunna styra alternativet dölja eller visa ögonikonen från webbläsarinställningarna igen behöver du helt enkelt ta bort DWORD med hjälp av registereditorn och starta om Edge.

Ta bort DWORD från registereditorn

Aktivera eller inaktivera knappen Visa lösenordet på inloggningsskärmen i Windows

På liknande sätt kan du också aktivera eller inaktivera knappen för ögonikonen på inloggningsskärmen i din Windows 11 eller 10. Det kan också göras via grupprinciper eller Windows-registret.

Visa/dölj ögonikonen på inloggningsskärmen med hjälp av grupprinciper

För att visa eller dölja knappen för att visa eller dölja lösenordet på din inloggnings- eller inloggningsskärm i Windows gör du följande:

 1. Lansera grupprincipredigeraren genom att skriva gpedit.msc i Kör. Navigera därifrån till följande:
  Computer Configuration >> Administrative Templates >> Windows Components >> Credential User Interface
 2. Du dubbelklickar på ”Visa inte knappen för avslöjande av lösenord” i den högra rutan.
 3. I egenskapsfönstret ”Visa inte knappen för avslöjande av lösenord” markerar du nu någon av följande radioknappar, beroende på om du vill aktivera eller inaktivera den, och klickar sedan på Ansök och Ok .
  • Visa ögonikonen >> Disabled
  • Dölj ögonikonen >> Enabled
 4. För att ändringarna ska träda i kraft startar du Kommandotolken med administratörsrättigheter och skriver gpupdate /force .

Du kan alltid återvända till grupprincipen för att ändra inställningarna i framtiden om det någonsin behövs. Du kan också välja radioknappen Default om du vill återgå till OEM-inställningarna.

Visa/dölj ögonikonen på inloggningsskärmen med hjälp av Windows Registry

Du kan också aktivera eller inaktivera ögonikonen för att avslöja lösenordet med hjälp av registereditorn. Som vi nämnde tidigare är det dock bäst att vidta försiktighetsåtgärder och skapa en systemåterställningspunkt innan du går vidare.

Vi vill också påminna våra tittare om att grupprinciper har företräde framför Windows register. Om du därför redan har justerat knappen för att avslöja lösenordet via grupprincipeditorn i det senaste steget, behöver du inte längre göra det via registereditorn också.

Om du vill hantera knappen för att avslöja lösenordet via registereditorn gör du så här:

 1. Lansera registereditorn genom att skriva regedit i Kör, och klistra sedan in följande i adressfältet för snabb navigering:
  Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows
 2. Högerklicka på Windows i det vänstra fönstret, expandera Ny och klicka på Key . Namnge den nya nyckeln som ”CredUI.”
 3. Högerklicka nu på nyckeln CredUI som just skapades, expandera New och klicka på DWORD (32-Bit) Value. Namnge detta DWORD ”DisablePasswordReveal.”
 4. Du dubbelklickar nu på DWORD ”DisablePasswordReveal” och ställer in dess Value Data till något av följande värden, beroende på om du vill aktivera eller inaktivera den. Klicka på OK när du är klar.
  • Disable eye icon >>1
  • Enable eye icon >>0
 5. Starta nu om datorn för att ändringarna ska träda i kraft.

Du kan alltid ändra inställningarna för knappen för att avslöja lösenordet vid inloggning genom att hänga upp Value Data för DWORD:n ”DisablePasswordReveal”. Varje gång krävs dock en omstart av systemet för att ändringarna ska träda i kraft.

Om du vill återställa inställningarna till sitt OEM-tillstånd tar du helt enkelt bort DWORD:et.

Släpp DWORD:et för att återställa standardinställningarna

Verdict

Det är möjligt att du kommer att stöta på knappen för att avslöja lösenordet på olika webbsidor, även om knappen är dold i Microsoft Edge. I det här fallet har knappen bäddats in på webbplatsen och visas inte av webbläsaren Edge.

Du kanske vill inaktivera ögonikonen i Microsoft Edge och på inloggningsskärmen om du är bekväm med att använda ett tangentbord och vet vad du skriver.

YouTube video: Aktivera eller inaktivera knappen Visa lösenord i Windows 11/10


Rate article