Hur upptäcker windows om det är anslutet till internet?

Funktionalitet och stöd för windows 10

Om du någonsin har stött på meddelandet ”Anslutet, ingen internetåtkomst” eller ”Det krävs autentisering i webbläsaren” i ditt Windows, så måste du säkert vara nyfiken på det. Hur vet vår dator när det finns internet tillgängligt och när det försvinner?

Hur vet Windows exakt när datorn är ansluten till internet?

Denna artikel svarar på frågan genom att förklara hela processen för övervakning av internetanslutningen i Windows.

Indikation om status för nätverksanslutning

Den Indikation om status för nätverksanslutning (NCSI) är en mekanism som kontrollerar visningen av internetanslutningen i aktivitetsfältet, bland olika andra funktioner. NCSI är en del av Network Awareness -programmet som först introducerades i Windows Vista och har genomförts sedan dess i varje version av Windows.

Mekanismen anses vara ett smart aviseringssystem för att användarna ska få information om sin aktuella internetstatus. Om NCSI inte kan utföra sin funktion kommer det att indikera att det inte finns någon internettillgänglighet, trots att datorn kan få tillgång till internet via webbläsaren och pinga andra IP-adresser.

Hur NCSI fungerar

NCSI fungerar i två kritiska steg för att kontrollera internetstatusen som datorn är ansluten till. Dessa två uppgifter utförs oberoende av varandra.

 1. NCSI utför en DNS-sökning för www.msftconnecttest.com och skickar sedan en HTTP Get-förfrågan till http://www.msftncsi.com/ncsi.txt och hämtar textfilen. Detta är en klartextfil som innehåller ”Microsoft connect test.”
 2. NCSI utför också en DNS-sökning för dns.msftncsi.com och kontrollerar om motsvarande IP-adress är 131.107.255.255 .

Från steg 1, om textfilen tas emot som innehåller den exakta matchningen, fastställer Windows att datorn är ansluten till internet. Om textfilen däremot inte laddas ner eller har omdirigerats går NCSI vidare till det andra steget.

När NCSI har löst upp för dns.msftncsi.com kontrollerar den sedan om sidan är tillgänglig. Om sidan är tillgänglig visar nätverksikonen i meddelandebladet att den har tillgång till internet.

Om sidan däremot är otillgänglig meddelar den att ytterligare autentisering kan krävas. Men om DNS-upplösningen misslyckas helt och hållet, eller återgår till en annan IP-adress, visar nätverksikonen ”Ingen internetåtkomst.”

Ett liknande scenario kan inträffa om du arbetar bakom en brandvägg och den blockerar all inkommande och utgående trafik, och bara tillåter viss trafik att passera. Detta skulle innebära att NCSI inte kan kommunicera med www.msftncsi.com och www.msftconnecttest.com . Detta skulle i sin tur leda till att Windows visar att det inte finns något internet tillgängligt på din dator.

En lösning på detta är att tillåta både inkommande och utgående kommunikation genom brandväggen för ovan nämnda webbadresser.

Hur blir det med din integritet?

Enligt Microsofts dokumentation om NCSI lagrar deras servrar tiden för åtkomst samt IP-adresserna när en begäran om DNS-uppslag görs till www.msftncsi.com . Även om de hävdar att informationen hålls konfidentiell kan vissa personer ändå känna sig obekväma med den.

En lösning för detta är att inaktivera NCSI-funktionen i din Windows. Det kan åstadkommas genom att ändra i systemregistren samt från grupprincipeditorn.

Hur du inaktiverar NCSI från registereditorn

 1. Öppna registereditorn genom att skriva regedit i Kör.
 2. Navigera till följande i den vänstra rutan:
  HKEY_Local_Machine -> System -> CurrentControlSet -> Services -> NlaSvc -> Parameters -> Internet
 3. Du dubbelklickar nu på EnableActiveProbing i den högra rutan och ställer in Value Data till 0 .

  Klicka på Ok och starta om datorn

Hur man inaktiverar NCSI från grupprincipeditorn

Samma funktionalitet kan också uppnås via grupprincipeditorn.

 1. Lansera editorn genom att skriva gpedit.msc i Kör.
 2. I den vänstra rutan navigerar du till följande:
  Datorkonfiguration -> Administrativa mallar -> System -> Hantering av Internetkommunikation -> Inställningar för Internetkommunikation
 3. I den högra rutan dubbelklickar du på Avaktivera aktiva tester av Windows Network Connectivity Status Indicator och väljer Aktiverad . Klicka på Ok .
 4. Öppna nu kommandotolken genom att skriva cmd i Kör.
 5. Skriv in gpupdate /force för att genomdriva ändringarna i grupprinciperna.

Observera att om du ändrar den här parametern så slutar operativsystemet att kommunicera med NCSI-servrarna, och därför kommer inga fler frågor att ställas om webbläsaren kräver ytterligare autentisering.

Tvärtom kommer Meddelandebladet nu att visa att det inte finns någon internetåtkomst, även när det finns.

En del personer har upplevt problem med sina applikationer som Office 365, Skype, OneDrive och Outlook efter att ha inaktiverat NCSI. I vårt fall fungerade dock alla program som vanligt.

Vi hoppas att du finner den här informationen värdefull.

YouTube video: Hur upptäcker Windows om det är anslutet till Internet?


Rate article