Mobilnätet är inte tillgängligt? här är lösningar

Android

Det spelar ingen roll vilken Android-enhet eller vilket mobiltelefonnät du använder. Felet Mobilt nätverk inte tillgängligt eller Inget mobilt nätverk är det mest irriterande. Det dåliga eller goda med det här felet är att det inte finns någon specifik orsak bakom det här felet. Felet Mobilt nätverk inte tillgängligt kan uppstå på grund av flera olika orsaker. Och det är inte omöjligt att åtgärda detta fel om du känner till den faktiska orsaken.

De normala orsakerna som kan ligga bakom detta fel är – låg signalstyrka, du är i roaming, problem med Android-enhetens nätverksinställningar. Oavsett vilken orsak som ligger bakom det här felet kommer jag i den här artikeln att berätta om några arbetsmetoder för att bli av med det här felet. Och om någon metod fungerar för dig är du välkommen att kommentera. Eller om ingen metod fungerar för dig, så kan du dela din skärmdump av felet med kommentaren.

Fix Mobile Network Not Available

Turn Aeroplane Mode On/Off

Om Mobile Network Not Available på din Android-enhet, och i stället för operatörsnamn, visar enheten felet No Phone Service. Genom att inaktivera och återaktivera nätverket kan du lösa felet. Det finns två sätt att inaktivera eller avaktivera ett mobilnät/ SIM-kort. Personligen botade jag det här felet genom att aktivera/avaktivera flygplansläge.

Disaktivera nätverk med hjälp av flygplansläge

 1. Gå till inställningar > mer > Aktivera flygplansläge.
 2. Nu kommer dina mobilnätverk och WiFi att bli avaktiverade.
 3. Vänta minst en minut och stäng sedan av flygplansläget.

Deaktivera & aktivera SIM-kortet

 1. Öppna appen Inställningar > Gå till SIM & nätverk > Tryck på SIM-kortet som visar felet Nätverk otillgängligt > Tryck på knappen ovanför SIM-namnet för att inaktivera SIM-kortet > OK.
 2. Efter en minut trycker du på samma knapp för att aktivera SIM-kortet. Jag hoppas att felet blir löst, om inte så prova nästa lösning.

Notera : För att inaktivera ”SIM-kort 1” måste du först stänga av dataanslutningen.

Nätverksinställningar återställs

Om du har gjort några ändringar i nätverksinställningarna kan detta vara orsaken till felet Nätverk inte tillgängligt i mobilen. Och genom att återställa nätverksinställningarna kan du enkelt åtgärda det här felet. Nätverksåterställningsalternativet tillämpar standardinställningar för båda dina SIM-kort utan att återställa hela enheten.

 1. Gå till Inställningar > Säkerhetskopiering & Återställ > Nätverksinställningar återställs.
 2. Ovanför knappen Återställ inställningar visas en rullgardinsmeny där du kan välja ett SIM-kort.
 3. Välj det SIM-kort som visar felet ”Cellular Network not available” och klicka sedan på knappen Reset Settings (Återställ inställningar).

Detta alternativ återställer WiFi, mobildata och Bluetooth och det tar några sekunder. Och om problemet är med båda SIM-korten använder du samma metod med det andra SIM-kortet.

Automatiskt val av föredraget nätverk

Om mobilnätet väljs manuellt och signalen för det föredragna nätverket är svag eller nere. Då leder det till felet Inget nätverk tillgängligt. Du kan åtgärda detta problem genom att aktivera alternativet ”Välj automatiskt”.

Automatiskt föredraget nätverk

Objektet Automatiskt föredraget nätverk väljer automatiskt ett nätverk med god styrka. Och du kommer inte att få något ”mobilt nätverk inte tillgängligt”-fel.

Gå till Inställningar > SIM & nätverksinställningar > Tryck på SIM-operatörsnamn (som visar felet) > Nätverksoperatörer > aktivera ”välj automatiskt”.

Välj föredragen nätverkstyp

Om alternativet ”välj automatiskt nätverk” inte kan lösa detta fel. Då kan du få mobilnätet genom att ändra nätverkstyp. För närvarande finns det fyra nätverkstyper tillgängliga 2G, 3G och 4G. Om den nätverkstyp du föredrar är 4G och 4G-nätverket inte är tillgängligt i ditt område. Då får du ett mobilt nätverk som inte är tillgängligt på din enhet. Men du kan få nätverket genom att byta till 2G/3G.

Inställningar > SIM & nätverksinställningar > Tryck på Preferred network type > Välj 2G only option.

Anm.: Ovanstående inställningar gäller för Stock Android Nougat och Oreo-enheter. Om du inte använder Stock Android kan alternativet vara tillgängligt i en annan inställningsmeny.

Kontrollera SIM-kort & Slot

Om ingen av ovanstående nätverksinställningar fungerar på din enhet. Då kan det finnas några möjliga orsaker bakom felet ”Mobile Network Not Available”.

 1. Om Insert SIM card / No service error kommer, stäng av enheten och ta sedan bort SIM-kortet. Vänta några minuter och sätt sedan in SIM-kortet igen och starta enheten. (Sätt in SIM-kortet ordentligt)
 2. Om det fortfarande uppstår ett fel efter att du har satt in SIM-kortet igen, stänger du av enheten igen. Försök denna gång med ett annat SIM-kort i samma kortplats. Eller så kan du byta SIM-kort: Sätt det första SIM-kortet i den andra slitsen och det andra SIM-kortet i den första slitsen.
 3. Nu kan två saker hända – Om den första slitsen inte fungerar, även efter att du bytt SIM-kort. Då måste du gå till en mobilverkstad.
 4. Och, Om den första slitsen fungerar med ett annat SIM-kort så är det SIM-kortet som är problemet. Kanske är SIM-kortet skadat eller så är mobilnätet för det SIM-kortet inte tillgängligt i ditt område.
 5. Men innan du går till serviceverkstaden föreslår jag att du provar några fler lösningar. Kanske är problemet annorlunda och nästa lösning kan hjälpa dig.

Kontrollera om det finns uppdateringar

Om SIM-kortet fungerar på andra Android-enheter och visar nätverk. Då kanske problemet ligger i enhetens programvara. Om du använder föråldrad mobilprogramvara uppstår också felet ”Cellular Network not available”.

 1. För att kontrollera den senaste systemuppdateringen går du till Inställningar > Om enheten > Systemuppdatering.
 2. Och om du använder det senaste operativsystemet Android går du till Inställningar > Systemuppdateringar för att ladda ner och installera.

Kontrollera nätverksstyrka och pingtest

Om du tror att problemet beror på enhetens hårdvara kan du försöka med ett pingtest. Eller om du tror att nätverksantennen är skadad kan du kontrollera nätverksstyrkan. Båda sakerna kan du göra med samma inställningar.

Viktigt – Om signalen är nästan -60 dBm så är den perfekt. Och om du är över -87 dBm får du fulla nätverksbalkar.

För att utföra pingtest eller radiosignaltest. Öppna appen Telefon och slå * #* #4636 #* #* #* #* . När du har slagit numret öppnas testmenyn.

Från testmenyn trycker du på Telefoninformation och kan se Signalstyrka. För Ping-test väljer du först nätverkstyp och trycker sedan på ”Kör Ping-test”. När du har slutfört Ping-testet startar du om enheten.

Backup & Factory Reset Device

Om ovan nämnda sex lösningar inte fungerar för dig. Och fortfarande uppstår felet ”mobilnätet är inte tillgängligt”. Det sista du kan göra är att fabriksåterställa enheten. Fabriksåterställning kommer att radera alla enhetsdata, så först måste du skapa Android Backup.

När du har skapat hela enhetens säkerhetskopia, gå nu till inställningar > Backup & reset > Factory data reset. (Intern lagring är valfritt)

Servicecenter / Mobilverkstad

Om du efter att ha återställt Android-enheten fortfarande har problem som inte har lösts och inte har något SIM-kort som fungerar på din enhet. Då bör du utan att slösa mer tid ta din enhet till servicecentret. Eftersom det kan vara möjligt att hårdvaran är skadad på grund av någon allvarlig mobil droppe.

Summing-up – Mobile Network Not Available

Detta är den lösning som finns tillgänglig för att åtgärda No Mobile Network felet enkelt. Först måste du kontrollera SIM-kortet och kortplatsen. Om båda fungerar försöker du andra lösningar som flygplansläge, återställa nätverket, uppdatera programvaran. Om ingen lösning fungerar skapar du helt enkelt en säkerhetskopia och återställer enheten. Det var allt för tillfället, om du vet någon annan fungerande lösning är du välkommen att kommentera.

YouTube video: Mobilnätet är inte tillgängligt? Här är lösningar


Rate article