Så här återställer du ett glömt lösenord i windows 10 (inklusive administratör)

Avancerade konfigurationer för windows 10

Om du är utelåst från ditt användarkonto på en Windows 10-dator kan du återställa lösenordet utan att logga in på något konto alls. Att återställa lösenordet till ditt konto, oavsett om det är ett standardkonto eller ett administratörskonto, kan göras i några enkla steg.

Håll i minnet att den metod som den här artikeln diskuterar endast gäller för lokala konton och inte Microsofts användarkonton.

Det kan finnas flera anledningar till att du inte kan logga in på ditt användarkonto. Ett glömt lösenord eller en skadad Windows-fil kan blockera din åtkomst till filer och mappar. Låt oss fortsätta att lära oss hur du kan återställa lösenordet till ditt konto om du befinner dig i en liknande situation

Hur du återställer lösenordet till användarkontot i Windows 10

Tanken med processen involverar ett installationsmedium som du behöver för att starta upp din dator från. Därifrån ska du konfigurera knappen ”Ease of access” som är synlig på inloggningsskärmen för att starta Command Prompt, vilket gör att du kan återställa lösenordet för alla konton på datorn direkt därifrån.

Följ guiden nedan för att få en steg-för-steg-process om hur du återställer lösenordet för ditt användarkonto utan att logga in.

 1. Först och främst måste du skapa installationsmedia för Windows 10. Du kan använda den här riktlinjen för verktyg för medieskapande för att göra det.
 2. När den har skapats startar du datorn med den. Du kan behöva ställa in datorns startordning i BIOS för att köra operativsystemet från installationsmediet eller trycka på en knapp som F10, F12 eller Del för att komma in i startmenyn, beroende på vilken tillverkare din dator har. Vår enhet bad oss att ”trycka på vilken tangent som helst” eftersom startordningen redan var inställd.
 3. När datorn startar upp trycker du på genvägstangenterna Shift + F10 för att öppna kommandotolken. Alternativt kan du också navigera genom följande:
  Nästa -> Reparera datorn -> Felsök -> Kommandotolken
 4. Navigera nu till den plats i kommandotolken där ditt operativsystem finns. Vanligtvis är detta enhet C. I andra fall kan det vara vilket annat alfabet som helst. Du måste kontrollera vilken enhet som innehåller OS-katalogerna. Skriv in enhetsbokstaven följt av ett kolon (:), som nedan:
  E:
 5. Nu när katalogen har ändrats kan du bekräfta om det är rätt katalog genom att skriva in kommandot nedan:
  Dir

  Som i bilden ovan kan du se att den listar OS-katalogerna. Du kan nu fortsätta med ditt egentliga arbete med följande steg:
 6. Ta in följande kommando för att komma in i katalogen ”System32”:
  cd windows/system32
 7. Ta in följande kommandon efter varandra för att byta ut knappen ”Ease of access” i inloggningsskärmen för att öppna kommandotolken i stället.
  ren utilman.exe utilman.exe.bak
  ren cmd.exe utilman.exe
 8. Ta in följande kommando för att starta om datorn. Låt den här gången datorn starta upp normalt och inte via installationsmediet.
  wpeutil reboot
 9. När du är på inloggningsskärmen klickar du på knappen Ease of Access i det nedre högra hörnet, vilket kommer att starta Kommandotolken.
 10. När Kommandotolken nu är tillgänglig på inloggningsskärmen kan du använda den för att ändra lösenordet för ditt eller dina konton. Ange följande kommando för att ändra och sätta ett nytt lösenord för respektive konto:
  net user UserAccount NewPassword
  Ersätt UserAccount med namnet på det konto du vill återställa lösenordet för och NewPassword med det nya lösenordet för det konto du vill behålla.
 11. Du kan nu logga in på respektive användarkonto/konton med det nya lösenordet som du just har satt.

Det här är ett enkelt sätt för någon att återställa sitt bortglömda lösenord och logga in direkt igen. Du kan också se den här guiden för att återställa administratörslösenordet i Windows 10 med hjälp av ett verktyg från en tredje part.

I det här skedet rekommenderas det att du återställer de ändringar som gjorts i knappen Easy of Access på inloggningsskärmen. Starta helt enkelt upp från installationsmediet och starta kommandotolken som diskuterats ovan. Navigera till katalogen ”system32” igen och ange följande tre kommandon efter varandra:

ren utilman.exe cmd.exe ren utilman.exe.bak utilman.exe wpeutil reboot

När datorn startas om kommer de inställningar som ändrats på inloggningsskärmen att återställas.

Slutord

Metoden som diskuterats för att återställa lösenordet för alla lokala konton är en enkel lösning om en användare har glömt sitt lösenord. Processen innebär inte att skapa något återställningsmedium, utan snarare ett enkelt externt installationsmedium. Den här metoden kan dock också användas i fel syfte.

Det rekommenderas därför att du inte lämnar dina bärbara och stationära datorer där obehöriga kan komma åt dem, utan håller dem så säkra som möjligt.

YouTube video: Så här återställer du ett glömt lösenord i Windows 10 (inklusive administratör)


Rate article