Så här får du en notifieringstittare på android.

Android

Androids aviseringssystem är utan tvekan en av fördelarna jämfört med iOS. Eftersom det ger mer kontroll över varningar. Men det är inte alla som är nöjda med det. I Android 5.0 Lolipop har Google infört Heads-up-meddelanden eller varningar. Det var en ersättning för varningar i ticker-stil. Personligen föredrar jag en notifieringstittare. Eftersom den tar mycket mindre plats på skärmen. Och den lockar mig inte att omedelbart reagera på varje meddelande.

Mer specifikt dyker den inte upp på skärmen eller gränssnittet som du för tillfället arbetar med. Och den låter dig ändå läsa meddelandena från statusfältet. Om du vill få tillbaka notifieringstittaren på din Android-smartphone. Då kan du enkelt göra det med hjälp av en Android-app.

Notis : Om du vill bli av med heads-up-meddelanden när du spelar spel eller tittar på videor. Försök då med spelläge. Och om din smartphone inte har det. Läs då min artikel för att få spelläge på alla Android .

Få Notification Ticker på Android.

Förutsättningar.

  • Dator (macOS/Windows/Linux).
  • USB-datakabel.
  • USB Debugging Enable in Smartphone.

Steg 1: Installera appen Super Status Bar.

Super Status Bar är en av de bästa apparna för att anpassa statusfältet. Du kan tillämpa stilar som MIUI 11, Android Q och iOS 13 statusfältet. Den låter dig lägga till många användbara tweaks till din statusrad. Till exempel gester, förhandsgranskningar av meddelanden, volymkontroll och snabb ljusstyrka. Appen är utvecklad av Tom Bayley och finns gratis på Play Store.

Play Store App Link Super Status Bar – Gestures, Notifications & more .

Steg 2: Aktivera behörighet.

Öppna appen Super Status Bar och gå igenom de inledande installationssidorna, eller tryck på hoppa över. På appens startsida trycker du på ”Start”. På sidan med behörigheter ser du två växlar. Det representerar de behörigheter som måste beviljas för att appen ska fungera.

  1. Modifiera systeminställningar – Det krävs främst för att ändra ljusstyrkan.
  2. Accessibility Services – Den här är viktig, den krävs för tickertext, anpassad statusfält och gester.

Välj växelspaken, så omdirigeras du till motsvarande sida i inställningarna i din smartphone. Tillåt båda behörigheterna och återgå till appens startsida. Knappen ”start” har nu ändrats till ”stopp”. Det betyder att Appens huvudtjänst körs nu.

Disaktivera batterioptimering för Super Status Bar App – Android har ett alternativ för batterioptimering. Det stoppar appar från att köras i bakgrunden för att spara batteritid. För att den här appen ska kunna fungera normalt måste du inaktivera den. Du måste hitta det här alternativet i enhetens inställningar.

  • inställningar > batteri > batterioptimering > välj ”Don’t optimize” for super status bar App.

Steg 3: Aktivera Notification Ticker.

Från appens huvudskärm trycker du på ”Ticker Text” och på nästa sida aktiverar du ”Status Bar Ticker Text”.

Du måste tillåta behörigheten ”notification access” (tillgång till meddelanden) för att få notifieringsticker på Android. Aktivera ”Super Status Bar” på sidan för tillgång till meddelanden. Återgå sedan till appen.

Steg 4: Inaktivera meddelanden i huvudet.

Ticker Notifications är aktiverade nu, men vi är inte klara än. För att tickertexten ska fungera bra måste du ”inaktivera heads up-notiser”.

Viktigt : Och, om du någon gång vill avinstallera appen. Se då till att först inaktivera det här alternativet. Annars kommer ”heads up notification” inte att fungera korrekt.

Återigen gå till avsnittet ”Ticker Text” från Appens huvudskärm. Tryck på ”Inaktivera heads up-notiser”. Sidan ADB Permission kommer nu att visas. Du måste köra kommandot genom att ansluta din smartphone till datorn via USB Debugging. För att köra kommandot krävs plattformsverktyg.

Steg 5: Ladda ner plattformsverktyg och aktivera USB Debugging.

Hämta den senaste versionen av plattformsverktygsfilerna från Google på din dator. Plattformsverktyg hjälper datorn att kommunicera med telefonen via ADB. Det är gratis och finns tillgängligt för alla tre stora operativsystem för datorer – Windows, macOS och Linux.

1. Gå till sidan SDK Platform Tools . Och ladda ner kommandoradsverktyget (plattformsverktyget) för din dators operativsystem.

2. Leta upp den nedladdade zip-filen på din dator. Du kan använda det inbyggda alternativet. Högerklicka på filen och klicka på Extract All > Extract. Eller så kan du använda 7Zip (gratis) för att extrahera snabbare.

Aktivera USB Debugging.

Aktivera Developer Options – Gå till telefonens inställningar > About Phone. Tryck sju gånger på byggnadsnummer.

Utvecklingsalternativ kommer nu att synas i telefonens inställningar. (I min OnePlus är det i Inställningar > System) I utvecklaralternativen trycker du på ”USB Debugging” > OK.

Ansluta telefonen och tillåt USB Debugging.

Ansluta smarttelefonen till datorn via en USB-kabel. Meddelandet ”USB Debugging Connected” kommer att visas. En uppmaning om att tillåta USB Debugging visas. Välj först ”Tillåt alltid från den här datorn” och tryck sedan på ”Tillåt”. Om denna uppmaning inte visas behöver du inte oroa dig. Gå vidare till nästa steg. Den kommer att visas senare när du har angett det första kommandot.

Steg 6: Kör kommandon för att inaktivera notiser i huvudet.

1. Öppna den utdragna mappen Platform-tools. Håll ned Shift-tangenten och högerklicka någonstans i den mappen. En meny visas, klicka på ”Open PowerShell Window Here”.

Alternativ metod : Öppna kommandotolken / Windows PowerShell som administratör från startmenyn.

Kopiera mappens plats för Platform Tools. I CMD skriver du cd ’mappens plats’.

Till exempel cd C:\Users\”PC-namn”\Desktop\platform-tools_r29.0.6-windows\platform-tools

2. Först måste vi kontrollera om vår smartphone är ansluten via ADB eller inte.

Skriv adb devices och tryck på enter. (Nu visas uppmaningen ”Allow USB Debugging” i telefonen, tryck på Allow.)

Note : Om du använder Windows PowerShell. Eller om du använder macOS/Linux, måste du sätta ”./” före varje kommando som visas i den här artikeln. (Till exempel – ./adb devices)

3. För att dölja meddelanden i huvudet kör du följande kommando.

adb shell pm grant com.tombayley.statusbar android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS

4. Du kan trycka på ”refresh status” (uppdatera status) för att kontrollera om behörigheten är beviljad eller inte. Öppna appen ”Super Status Bar”, gå till texten för notifieringstidning och tryck på alternativet ”Disable heads up notification”.

Det är allt, så det här är metoden för att få notifieringstidning på Android. Om du stöter på några problem när du aktiverar notifieringstittaren är du välkommen att kommentera. Och innan du avinstallerar appen, glöm inte bort att inaktivera heads up notification toggle.

YouTube video: Så här får du en notifieringstittare på Android.


Rate article