Så här kontrollerar och övervakar du din ram-hälsa i windows 10

Avancerade konfigurationer för windows 10

Om du har en Blue Screen of Death (BSoD) med en stoppkod som nämner ”Minneshantering” som boven i dramat eller om du drabbas av slumpmässiga systemkrascher och fryser när du använder tunga program, är det mest troligt att du har en felaktig RAM-modul i datorn.

Det bästa sättet att bekräfta detta är att köra ett minnesdiagnostiskt test.

Varumärkesdiagnostikverktyget Windows Memory Diagnostic är ett inbyggt verktyg som utför stresstester av din minneshårdvara och presenterar sina resultat.

Låt oss se hur det här verktyget kan användas till vår fördel.

Varför använda Windows Memory Diagnostic-verktyget

Minnesmodulerna i din dator påverkar direkt den totala systemprestandan. Dess hastighet och effektivitet bestäms av många faktorer, inklusive RAM-minnet. Alla program, program och tjänster som inte laddas på hårddisken exekveras i RAM-minnet. Därför är det en kritisk komponent i datorns övergripande hårdvaruinfrastruktur.

Det är ett måste att se till att det fungerar under rätt förhållanden, t.ex. rätt temperatur, luftfuktighet och dess klockfrekvens. Överdriven användning av RAM eller minnesmoduler som används under en längre tid tenderar så småningom att slitas ut på grund av de många läs- och skrivoperationerna.

Det är därför vi måste använda Windows Memory Diagnostic-verktyget för att kontrollera RAM-minnet. Det är bättre att använda det här verktyget som ett proaktivt tillvägagångssätt än ett reaktivt. Det innebär att man bör utföra tillfälliga tester för att kontrollera RAM-tillståndet, istället för att bara göra det när ett kritiskt fel inträffar.

Att hålla ett öga på minnestillståndet kan rädda dig från fruktansvärda BSoD genom att hålla arbetstemperaturer och klockningshastigheter under kontroll.

Så använder du Windows Memory Diagnostic-verktyget för att kontrollera RAM-hälsan i Windows 10

Som vi nämnde är verktyget förinstallerat i Windows 10. Därför behöver inget annat laddas ner eller installeras. Processen kräver dock att systemet startas om. Därför rekommenderas det att du sparar alla dina data innan du fortsätter.

 1. Öppna Start-menyn, sök efter Windows Memory Diagnostic och tryck på Enter .
 2. Om Windows Memory Diagnostic fönstret klickar du på Starta om nu och kontrollera om det finns problem .
 3. Datorn startas nu om och testet börjar automatiskt. Denna fas kan ta en viss tid.

  Du kan också trycka på funktionstangenten F1 för att ändra testet från Standard till Extended, Extended är ett djupare test för minnesmodulerna.
 4. När skanningen är klar startar maskinen upp i Windows. Logga in på ditt konto och du kommer att mötas av resultaten av skanningen, men bara om det finns ett problem med testet. Om så inte är fallet kommer du att få ett meddelande i Notifieringsfältet där det står att ”Det hittades inga problem.”
 5. Om du ändå vill se resultaten manuellt går du till Händelsevisaren genom att söka efter den i Start-menyn.
 6. Från det vänstra fönstret navigerar du till:
  Windows logs -> System
 7. I det mellersta fönstret klickar du på MemoryDisgnostics-Results under fliken Source (Källa).
 8. I informationsavsnittet nedan kan du hitta mer detaljerade resultat av Memory Diagnostic-skanningen.
 9. Du kan också växla från fliken Allmänt till fliken Detaljer för att visa insikterna om testet.

Då vårt RAM-minne inte hade några dåliga sektorer och fungerade normalt, visade resultaten inte på något oroväckande och klarade testet.

Slutord

Ibland räcker det inte med att bara rengöra RAM-modulerna för att felsöka din dator. Ofta påverkar felkonfigurerade eller överklockade minnesmoduler din hårdvara allvarligt. För att hålla dem i schack är det viktigt att få en fullständig bild av modulernas aktuella tillstånd.

Och även om det finns många kostnadsfria och betalda program på internet som ger realtidsstatistik över systemets hårdvara finns det inget bättre än det inbyggda verktyget som tillhandahålls av Microsoft för dem som inte litar på verktygen från tredje part.

YouTube video: Så här kontrollerar och övervakar du din RAM-hälsa i Windows 10


Rate article